by Multi7Adm Multi7Adm

Rotational Molding αναλυτικές πληροφορίες

Rotational Molding τι είναι ?

Συχνά μας ρωτούν περισσότερες πληροφορίες για την τεχνική του Rotational Molding και τις διαφορές που έχει με τις άλλες τεχνικές διαμόρφωσης πλαστικών αντικειμένων. Θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε τις βασικές απορίες και τα βασικά σημεία που αφορούν την παραγωγή πλαστικών αντικειμένων με την μέθοδο της περιστροφικής χύτευσης. όπως συχνά ονομάζεται στα Ελληνικά.

Η περιστροφική χύτευση (BrE χύτευση) περιλαμβάνει ένα θερμαινόμενο κοίλο καλούπι που γεμίζει με πολυμερές σε μορφή σκόνης, υλικό το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από την εταιρεία μας.
Στη συνέχεια περιστρέφεται αργά (συνήθως γύρω από δύο κάθετους άξονες), προκαλώντας το μαλακωμένο υλικό να διασκορπιστεί και να κολλήσει στα τοιχώματα του καλουπιού. Προκειμένου να διατηρηθεί ομοιόμορφο πάχος σε όλο το τμήμα, το καλούπι συνεχίζει να περιστρέφεται αδιάκοπα κατά τη διάρκεια της φάσης θέρμανσης. Η συνεχή αυτή περιστροφή σε συνδυασμό με τον σωστό έλεγχο θερμοκρασίας εξυπηρετεί και αποσκοπεί στο να μην υπάρχουν παραμορφώσεις του προϊόντος κατά την διάρκεια της φάσης ψύξης.

Η διαδικασία εφαρμόστηκε στα πλαστικά στη δεκαετία του 1940, αλλά στα πρώτα χρόνια δεν χρησιμοποιήθηκε πολύ.Ο λόγος ήταν επειδή ήταν μια διαδικασία που περιοριζόταν κυρίως για ειδικά ογκώδη αντικείμενα. Τις τελευταίες όμως δύο δεκαετίες τα μηχανήματα έχουν εξελιχθεί σημαντικά. Επίσης οι βελτιώσεις στον έλεγχο της διαδικασίας και οι εξελίξεις με τις πλαστικές σκόνες έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της χρήσης σε πάρα πολλούς τομείς.

Διαδικασία παραγωγής

Η διαδικασία της περιστροφικής χύτευσης είναι μια διαδικασία σχηματισμού πλαστικής ύλης υψηλής θερμοκρασίας και χαμηλής πίεσης. Χρησιμοποιεί θερμότητα και διαξονική περιστροφή (δηλ. περιστροφή σε δύο άξονες) για την παραγωγή κοίλων αντικειμένων. Οι επικριτές της διαδικασίας συζητούν για τους μεγάλους χρόνους του κύκλου, καθότι μόνο ένας ή δύο κύκλοι ανά ώρα μπορούν τυπικά να γίνουν. Αυτό είναι σε αντίθεση με άλλες διαδικασίες, όπου τα μέρη μπορούν να κατασκευαστούν σε μερικά δευτερόλεπτα. Η διαδικασία του Rotational Molding έχει όμως κάποια πολύ ξεχωριστά πλεονεκτήματα.

Rotational Molding ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1. Η κατασκευή μεγάλων κοίλων εξαρτημάτων, όπως οι δεξαμενές νερού, λαδιού, είναι πολύ πιο εύκολη
2. Αδύνατον να δεχτεί ανταγωνισμό από το εξωτερικό (π.χ. Κίνα, Τουρκία, κλπ) λόγο του υψηλού κόστους μεταφοράς, εφόσον αφορά κύλα αντικείμενα.
3. Τα περιστροφικά καλούπια είναι σημαντικά φθηνότερα από άλλους τύπους καλουπιών.
4. Πολύ λίγο υλικό χάνεται χρησιμοποιώντας αυτή τη διαδικασία.
5. Το πλεόνασμα υλικού μπορεί συχνά να επαναχρησιμοποιηθεί, καθιστώντας έτσι μια πολύ οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη διαδικασία κατασκευής.

Rotational Molding -Τα 4 στάδια της παραγωγής

Διαδικασία περιστροφικής χύτευσης
Η διαδικασία περιστροφικής χύτευσης αποτελείται από τέσσερις ξεχωριστές φάσεις:

1. Τοποθέτηση μετρημένης ποσότητας πολυμερούς

(συνήθως σε μορφή σκόνης) στο καλούπι. Υλικό που μπορείτε να προμηθευτείτε από την εταιρεία μας η οποία παράγει σκόνη πολυαιθυλενίου και όχι απλώς εμπορεύεται.

2. Θέρμανση του καλουπιού σε φούρνο ενώ περιστρέφεται, μέχρις ότου όλο το πολυμερές λιώσει και προσκολληθεί στο τοίχωμα της μήτρας

Το κοίλο τμήμα πρέπει να περιστρέφεται μέσω δύο ή περισσότερων αξόνων. Αξόνων περιστρεφόμενων με διαφορετικές ταχύτητες, προκειμένου να αποφευχθεί η συσσώρευση σκόνης πολυμερούς. Το χρονικό διάστημα που ξοδεύει το καλούπι στο φούρνο είναι κρίσιμο. Μεγάλο χρονικό διάστημα και το πολυμερές θα υποβαθμιστεί, μειώνοντας την αντοχή στην κρούση. Μικρό χρονικό διάστημα και το τήγμα πολυμερούς μπορεί να είναι ατελές. Το πολυμερές δεν θα έχει χρόνο για να λιώσει και να συγκολληθεί πλήρως στο τοίχωμα του καλουπιού. Επομένως, πιθανό αποτέλεσμα να δημιουργηθούν φυσαλίδες στο πολυμερές. Αυτό έχει δυσμενή επίδραση στις μηχανικές ιδιότητες του τελικού προϊόντος.

3. Ψύξη του καλουπιού με ελεγχόμενη ψύξη

Αυτό το στάδιο του κύκλου μπορεί να είναι αρκετά μεγάλο. Το πολυμερές πρέπει να ψυχθεί έτσι ώστε να στερεοποιείθεί και να μπορεί να το χειρίζεται με ασφάλεια ο χειριστής. Αυτό συνήθως διαρκεί κάποια λεπτά. Το τμήμα θα συρρικνωθεί κατά την ψύξη, ώστε να μπορεί να διαχωριστεί και να διευκολύνει την εύκολη αφαίρεση του αντικειμένου από το καλούπι. Ο ρυθμός ψύξης πρέπει να διατηρείται εντός συγκεκριμένης περιοχής. Πολύ γρήγορη ψύξη (για παράδειγμα, ψεκασμός νερού) θα έχει ως αποτέλεσμα την ψύξη και συρρίκνωση με μη ελεγχόμενο ρυθμό, δημιουργώντας ένα στρεβλωμένο τμήμα.

4. Αφαίρεση του αντικειμένου από το καλούπι